«ЗЕЛЕНІ» КОНСТРУКЦІЇ В УРБАНІЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ «ЗЕЛЕНИХ» ДАХІВ НА ЯКІСТЬ ДОЩОВОЇ ВОДИ ТА ІНШІ ЕКОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2524-0021.2024.46.48-64

Ключові слова:

«зелені» конструкції, «зелений» дах, переваги, перспективи, якість води, якість повітря, шумоізоляція, урбанізоване середовище

Анотація

Проведено кількісний аналіз найбільш цитованих статей, опублікованих у наукометричній базі даних Scopus до 2023 року. Показано, що більшість публікацій, об'єктом вивчення яких стали «зелені» конструкції, фокусуються на дослідженні «зелених» дахів. Наведено, що з 1981 року кількість досліджень «зелених» дахів неухильно зростає: приблизно 45% статей зосереджені на вивченні переваг у контексті термічного впливу та теплоізоляції, 18% – відведення дощової води, 15% – на якості повітря, 5% – на шумопоглинальних властивостях «зелених» дахів та 17% – витрати на будівництво та експлуатацію «зелених» дахів, рекреаційні об'єкти, протипожежний захист та інші супутні питання. Описано вимоги та загальновживані матеріали для стандартного «зеленого» даху, а також відсоткова частка наукових публікацій, залежно від функцій та задіяних шарів конструкції «зелених» дахів. Проведено аналіз найбільш цитованих наукових досліджень щодо впливу систем «зелених» дахів на якість дощового стоку. Показано, що результати досліджень, викладені в наведених публікаціях, свідчать про необхідність подальшого вивчення впливу «зеленого» даху на обсяг забруднення у воді, що стікає з її поверхні. Підкреслено, що подальші дослідження повинні бути зосереджені на конструктивних шарах даху (товщина і використовувані матеріали), а саме на товщині та видах шарів підкладки, а також на умовах догляду за рослинами (наприклад, внесення добрив), особливо на інтенсивних «зелених» дахах. Крім того, повинно бути вивчено та проаналізовано, як затримка дощової води рослинами та шаром ґрунту «зеленого» даху впливає на відносну вологість повітря поблизу будівлі в періоди без дощу. Виділено сукупність факторів, які відіграють головну роль в процесі впливу «зелених» дахів на якість дощового стоку. Здійснено аналіз найбільш цитованих наукових досліджень, присвячених зменшенню забруднюючих речовин повітря за допомогою «зелених» дахів. Зроблено висновок, що майбутні дослідження повинні бути зосереджені на вивченні видів рослин, які добре пристосовані до вирощування на дахах (в помірному кліматі) та найбільш ефективно здійснюють процес фотосинтезу, поглинаючи СО2 і виділяючи О2 в атмосферу навколо будівлі. Наведено аналіз найбільш цитованих наукових публікацій, присвячених дослідженню шумопоглинальних властивостей «зелених» дахів. Обґрунтовано необхідно максимально підвищувати відсоток впровадження «зелених» дахів на всіх будівлях і спорудах у місті для того, щоб «зелені» дахи могли суттєво впливати на якість навколишнього середовища в урбанізованих районах.

Посилання

Mihalakakou, G., Souliotis, M., Papadaki, M., Menounou, P., Dimopoulos, P., & Kolokotsa, D. (2023). Green roofs as a nature-based solution for improving urban sustainability: Progress and perspectives. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 180, 113306 https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113306

Maier, D. (2022). Perspective of using green walls to achieve better energy efficiency levels. A bibliometric review of the literature. Energy and Buildings, 264. 112070. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112070

Jameia, E., Chaua, H.W., Seyedmahmoudianb, M., & Stojcevskib, A. (2021). Review on the cooling potential of green roofs in different climates. Science of The Total Environment, 791. 148407. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148407

Bevilacqua, P., Coma, J., Perez, G., Chocarro, C., Juarez, A., Sole, C., De Simone, M., & Cabeza, L.F. (2015). Plant cover and floristic composition effect on thermal behaviour of extensive green roofs. Building and Environment, 92. 305–316. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.04.026

Berardi, U. (2016). The outdoor microclimate benefits and energy saving resulting from green roofs retrofits. Energy and Buildings, 121. 217-229. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.03.021

Alcazar, S. S., Olivieri, F., & Neila, J. (2016). Green roofs: experimental and analytical study of its potential for urban microclimate regulation in Mediterranean-continental climates. Urban Clim., 17. 304-317. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2016.02.004

Tkachenko, T., Mileikovskyi, V., Konovaliuk, V., Kravchenko, M., & Satin I. (2023). Biotechnical approach for a continuous simultaneous increase of indoor and outdoor air quality. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1254(1), 01 2074. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1254/1/012074

Tomson, M., Kumar, P., Barwise, Y., Perez, P., Forehead, H., & French, K. (2021). Green infrastructure for air quality improvement in street canyons. Environ Int. 146. 106288. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106288

Seyedabadi, R., Eicker, U., & Karimi, S. (2021). Plant selection for green roofs and their impact on carbon sequestration and the building carbon footprint. Environ Chall., 4. 100119. https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100119

Kravchenko, M. V., Tkachenko, T. M. (2023). The role of "green" structures in reducing CO2 emissions in urbanized cities. Environmental problems of our time: materials of the I International Scientific and Practical Conference. 82-86. [in Ukrainian]

Tkachenko, T. M., & Kravchenko, M. V. (2023). Comparative analysis of the effectiveness of different types of "green" structures in absorbing CO2 depending on the type of vegetation and substrate. Ecological problems of our time: materials of the I International Scientific and Practical Conference. 94-98. [in Ukrainian]

Tkachenko, T. M., Mileikovskyi, V. O., & Kravchenko, M. V. (2023). Influence of "green" roofs on rainwater management: a review of scientific research and prospects for use. Ecological safety and nature management: a collection of scientific papers, 2(46). 35-53. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2023.2.35-53

Kravchenko, M. V., Tkachenko, T. M., & Mileikovskyi, V. O. (2023). Modification of the "green" roof using technical solutions to reduce the negative impact of stormwater in urban areas. Problems of water supply, sewage and hydraulics, 43. 16-28. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.43.16-28

Azkorra, Z., Pérez, G., Coma, J., Cabe-za, L.F., Bures, S., Álvaro, J.E., Erkoreka, A., & Urrestarazu, M. (2015). Evaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for buildings. Applied Acoustics. 89. 46-56. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2014.09.010

Köhler, M., & Ksiazek-Mikenas, K. (2018). Green roofs as habitats for biodiversity. Nature Based Strategies for Urban and Building. Sustainability, 239-249. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812150-4.00022-7

Zhang, W. Z., Liu, H., Li, Z., & Liu, H. (2020). Synergistic effects of edible plants with light environment on the emotion and sleep of humans in long-duration isolated environment. Life Sciences in Space Research, 24. 42-49. https://doi.org/10.1016/j.lssr.2019.11.003

Kolokotsa, D., Lilli, A. Α., Lilli, M. A., & Nikolaidis, N. P. (2020). On the impact of nature-based solutions on citizens' health & wellbeing. Energy Build., 229. 110527. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110527

Shafique, M., Kim, R., & Rafiq, N. (2018). Green roof benefits, opportunities and challenges-A review. Renew Sustain Energy Rev., 90. 757-773. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.04.006

Cadcone, S. (2020). Green roof design: state of the art on technology and materials. Sustainability, 11. 3020. https://doi.org/10.3390/su11113020

Gong, Y., Yin, D., Li, J., Zhang, X., Wang, W., & Fang, X. (2019). Performance assessment of extensive green roof runoff flow and quality control capacity based on pilot experiments. Sci Total Environ., 687. 505-515. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.100

Karteris, M., Theodoridou, I., Mallinis, G., Tsiros, E., & Karteris, A. (2016). Towards a green sustainable strategy for Mediterranean cities: assessing the benefits of large-scale green roofs implementation in Thessaloniki, Northern Greece, using environmental modelling, GIS and very high spatial resolution remote sensing data. Renew Sustain Energy Rev., 58. 510-525. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.11.098

Liu, W., Qian, Y., Yao, L., Feng, Q., Engel, B. A., & Chen, W. (2022). Identifying city-scale potential and priority areas for retrofitting green roofs and assessing their runoff reduction effectiveness in urban functional zones. J. Clean Prod., 332. 130064. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130064

Gregoire, B. G., & Clausen, J. C. (2011). Effect of a modular extensive green roof on stormwater runoff and water quality. Ecol Eng., 37(6). 963-969. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2011.02.004

Berndtsson, J. C., Bengtsson, L., & Jinno, K. (2009). Runoff water quality from intensive and extensive vegetated roofs Justyna. Ecol Eng., 35(3). 369-380. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2008.09.020

Vijayaraghavan, K., & Joshi, U. M. (2014). Can green roof act as a sink for contaminants? A methodological study to evaluate runoff quality from green roofs. Environ Pollut., 194. 121-129. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2014.07.021

Zhang, Q., Miao, L., Wangc, X., Liu, D., Zhu, L., & Zhou, B. (2015). The capacity of greening roof to reduce stormwater runoff and pollution. Landsc Urban Plann., 144. 142-150. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.08.017

Gong, Y., Yin, D., Li, J., Zhang, X., Wang, W., & Fang, X. (2019). Performance assessment of extensive green roof runoff flow and quality control capacity based on pilot experiments. Sci Total Environ., 687. 505-515. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.100

Liu, W., Angel, B. A., Chen, W., Wei, W., Wang, Y., & Feng, Q. (2021). Quantifying the contributions of structural factors on runoff water quality from green roofs and optimizing assembled combinations using Taguchi method. J. Hydrol. 593. 125864. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125864

Su, Y., & Liang, Y. (2015). Foliar uptake and translocation of formaldehyde with Bracket plants (Chlorophytum comosum). Journal of Hazardous Materials. 291. 120–128. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2015.03.001

Akbari, H., Pomerantz, M., & Taha, H. (2001). Cool surfaces and shade trees to reduce energy use and improve air quality in urban areas. Sol Energy. 70. 295-310. https://doi.org/10.1016/S0038-092X(00)00089-X

Wei. Z., Le. Q., Peng. W., Yang. Y., Yang. H., Gu. H., Lam. S. S., & Sonne, C. A. (2021). Review on Phytoremediation of Contaminants in Air, Water and Soil. J. Hazard. Mater., 403. 123658. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123658

Yang, J., Yu, Q., & Gong, P. (2008). Quantifying air pollution removal by green roofs in Chicago. Atmos. Environ., 42. 7266-7273. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2008.07.003

Speak. A. F., Rothwell, J. J., Lindley, S. J., & Smith, C. L. (2012). Urban particulate reduction by four species of green roof vegetation in a UK city. Atmos Environ., 61. 283-293. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.07.043

Tong, Z., Whitlow, T. H., Landers, A., & Flanner, B. (2016). A case study of air quality above an urban roof top vegetable farm. Environ Pollut., 208. 256-260. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2015.07.006

Ramasubramanian, P., Starry, O., Rosenstiel, T., & Gall, E.T. (2019). Pilot study on the impact of green roofs on ozone levels near building ventilation air supply. Build Environ., 151. 45-53. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.01.023

Kuronuma, T., & Watanabe, H. (2017). Relevance of carbon sequestration to the physiological and morphological traits of several green roof plants during the first year after construction. American Journal of Plant Sciences. 08. 14–27. https://doi.org/10.4236/ajps.2017.81002

Seyedabadi, R., Eicker, U., & Karimi, S. (2021). Plant selection for green roofs and their impact on carbon sequestration and the building carbon footprint. Environ Chall., 4. 100119. https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100119

Li, J. F., Wai, O. W. H., Li, Y. S., Zhan, J. M., Ho, Y. A., & Li, J. (2010). Effect of green roof on ambient CO2 concentration. Build Environ., 45. 2644-2651. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.05.025

Heusinger, J., & Weber, S. (2017). Extensive green roof CO2 exchange and its seasonal variation quantified by eddy covariance measurements. Sci Total Environ., 607–608. 623-632. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.07.052

Connelly, M., & Hodgson, M. (2013). Experimental investigation of the sound transmission of vegetated roofs. Appl Acoust., 74. 1136-1143. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2013.04.003

Galbrun, L., & Scerri, L. (2017). Sound insulation of lightweight extensive green roofs. Build Environ., 116. 130-139. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.02.008

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Ткаченко, Т., Кравченко, М., Василенко, Л., Шумбар, К., Щербак, А., & Зозуля, С. (2024). «ЗЕЛЕНІ» КОНСТРУКЦІЇ В УРБАНІЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ «ЗЕЛЕНИХ» ДАХІВ НА ЯКІСТЬ ДОЩОВОЇ ВОДИ ТА ІНШІ ЕКОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, (46), 48–64. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2024.46.48-64