КОМП’ЮТЕРНІ ЗАСТОСУНКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.38.43-49

Ключові слова:

інноваційні методи, комп’ютерні програми, комп’ютерні застосунки, водопостачання та водовідведення будівель

Анотація

Сучасні освітні процеси потребують широкого застосування різноманітних інноваційних методів, метою яких є підвищення зацікавленості студентів в засвоєнні навчальних дисциплін, а також інтеграція вітчизняних освітніх процесів у загальноєвропейський навчальний простір. Одними з ключових сучасних інноваційних технологій є, беззаперечно, цифрові технології, які дозволяють покращити навчальний процес на якісному рівні – від одноманітних розрахунків «вручну», які студент має відтворювати багато разів поспіль, до концептуального розуміння основної послідовності дій, які потрібно виконати при проведенні того чи іншого розрахунку. З цією метою для курсу з внутрішніх мереж водопостачання і водовідведення було складено сім окремих комп’ютерних програм, призначених для визначення максимальних секундних витрат води в залежності від кількості приладів; визначення втрат напору, умовного діаметру та швидкості руху води на ділянках холодного водопроводу; визначення калібру та втрати напору крильчастих лічильників; розрахунку потужності помпи; визначення втрат напору, умовного діаметру та швидкості руху води на ділянках гарячого водопроводу; визначення загальної годинної витрати води у будинку; визначення коефіцієнта Ks і розрахункової витрати води в каналізаційному випуску з будинку та на окремих ділянках дворової мережі водовідведення. Відповідні комп’ютерні застосунки були апробовані у п’яти групах архітектурного факультету КНУБА в осінньому семестрі 2021/2022 навчального року при вивченні студентами дисципліни «Інженерне забезпечення будівель і споруд». Загальна кількість студентів, що вивчали даний курс, становила 96 осіб. З них 90 осіб (93,8% ) виконали РГР вчасно. При цьому середній бал за РГР склав 94,5. Отримані результати свідчать про те, що застосування комп’ютерних програм в навчальному процесі підвищує зацікавленість студентів в засвоєнні курсу та мотивує їх на поліпшення успішності в навчанні.

Посилання

Verkhovna Rada of Ukraine (2014) Law of Ukraine on Higher Education. Bulletin of phosphorous as a uniform indicator of the Supreme Council. 37-38. [in Ukrainian]

Kliap, M. (2017). Implementation of innovative methods in the higher educational process as a sign of an innovative university. Innovative pedagogy, 1. 97-106. [in Ukranian]

Filina, T. (2020). Innovative study methods in the institutions of higher education. Development of scientific thoughts of postindustrial society: modern discourse, 3. 28-30. https://doi.org/10.36074/13.11.2020.v3.03 [in Ukranian]

Vaskivska, Y. (2017). Informatic computer technologies in science and world. Proceedings of the 1st Ukranian Conference “Modern informatic technologies and systems in management”, Kyiv, 42-43. [in Ukranian]

Khyzhniak, E., & Hryhorieva, V. (2019). Urgency of learning German experience of civil engineering education under conditions of innovative development of higher education in Ukraine. Proceedings of the V international theoretical and practical Conference “Innovative development of higher education: global, European and national dimensions of changes”, Sumy, 86-89. [in Ukranian]

Cotelnic A. (2018) Change management in higher education institutions in Moldova. Proceedings of the III international theoretical and methodical Conference “Smart education: resources and prospects al, European and national dimensions of changes”, Kyiv, 61-64. [in Ukranian]

Kocharova, T., & Chuvalska, D. (2021) Application of computer technologies to higher medical education. Proceedings of the II Ukrainian theoretical and practical Inthernet Conference “Modern state of art and prospects of development of natural courses in medical education”, Kropyvnytskyi, 213-214. [in Ukranian].

Chekhunina, A. (2021). Implementation of informatic and computer technologies in the process of formation of professional competences of the future professional musicians. Innovative pedagogy, 2(33). 165-170. [in Ukranian].

Kopanytsia, Yu., & Natalenko, S. (2018). Calculation of long pipes in web interface of computer algebra MAXIMA. Underwater technologies. Industrial and civil engineering, 8. 52-53. https://doi.org/10.26884/uwt1808.1205

Kopanytsia, Yu., Gizha, O., Nechypor, O., Tavartkiladze, N. (2021). Web interface for determining critical depth in open channel. Problemy vodopostachannia, vodovidvedennia ta hydravliky. 2021 (37), 29-41 https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.29-41

Ministry of Regional Development of Ukraine (2013). State Construction Standards DBN В.2.5-64:2012. Building water supply and sewage system. Part1. Design. Kyiv. [in Ukranian].

Shevelev, A. (2007). Tables for the hydraulic calculation of water pipes. Moskva. [in Russian].

Kushka, O. (2021). Experiences of application of computer programs in educational process. Retrieved from http://www.knuba.edu.ua/?p=138901 [in Ukranian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-31