ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ БУСІНЕСКА І КОРІОЛІСА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ З ПРИЄДНАННЯМ ВИТРАТИ ВЗДОВЖ ШЛЯХУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.36.11-17

Ключові слова:

збірний перфорований трубопровід, епюра швидкостей, коефіцієнт Бусінеска, коефіцієнт Коріоліса

Анотація

В даній роботі на базі результатів проведених авторами експериментальних досліджень визначено особливості епюри осереднених швидкостей руху рідини в перерізах напірних збірних перфорованих трубопроводів. Приведено найбільш характерні типові епюри осереднених швидкостей в перерізах даних труб при їх різних конструктивних характеристиках. Здійснено порівняльний аналіз отриманих епюр з епюрами швидкостей, які мають місце при рівномірному русі в напірних трубопроводах з суцільними стінками. Показано, що основна відмінність між ними має місце в зонах потоку, які знаходяться біля стінок каналу. Останнє пояснюється впливом на основний потік приєднуваних струминок рідини. Оцінка ступеня деформованості епюр проводилась за величиною коефіцієнта кількості руху α0 (Бусінеска) і коефіцієнта кінетичної енергії α (Коріоліса). Визначено, що в загальному випадку дані коефіцієнти будуть змінними за величиною за довжиною досліджуваних труб. Не дивлячись на це при проведенні інженерних розрахунків дані коефіцієнти рекомендується примати постійними за величиною. На основі аналізу рівняння руху рідини зі змінною витратою визначено границі конструктивних характеристик збірних труб, для яких дану нерівномірність епюр треба враховувати, а при яких нею можна знехтувати.В даній роботі на базі результатів проведених авторами експериментальних досліджень визначено особливості епюри осереднених швидкостей руху рідини в перерізах напірних збірних перфорованих трубопроводів. Приведено найбільш характерні типові епюри осереднених швидкостей в перерізах даних труб при їх різних конструктивних характеристиках. Здійснено порівняльний аналіз отриманих епюр з епюрами швидкостей, які мають місце при рівномірному русі в напірних трубопроводах з суцільними стінками. Показано, що основна відмінність між ними має місце в зонах потоку, які знаходяться біля стінок каналу. Останнє пояснюється впливом на основний потік приєднуваних струминок рідини. Оцінка ступеня деформованості епюр проводилась за величиною коефіцієнта кількості руху α0 (Бусінеска) і коефіцієнта кінетичної енергії α (Коріоліса). Визначено, що в загальному випадку дані коефіцієнти будуть змінними за величиною за довжиною досліджуваних труб. Не дивлячись на це при проведенні інженерних розрахунків дані коефіцієнти рекомендується примати постійними за величиною. На основі аналізу рівняння руху рідини зі змінною витратою визначено границі конструктивних характеристик збірних труб, для яких дану нерівномірність епюр треба враховувати, а при яких нею можна знехтувати.

Посилання

Cherniuk, V. V., Ivaniv, V. V. & Tsenyuh, M. B. (2019). Dependence of non-uniformity of water inflow into pressure pipeline-collector on the angle of inflowing jets. Scientific Bulletin of UNFU, Vol. 29, 9, 116-120. [in Ukrainian] https://doi.org/10.36930/40290920

Ehorov, A. I. (1984). Hydraulics of pres-sure tubular systems in water treatment plants. Moscow, USSR: Stroyizdat, 95. [in Russian]

Martynov, S., Kvartenko, O., Koval-chuk, V. & Orlova, A. (2020). Modern trends at natural and wastewater treatment plants reconstruction. IOP Conf. Series: Ma-terials Science and Engineering, 907 012083. https://doi.org/10.1088/1757-899x/907/1/012083

Kravchuk, A., Kochetov, G. & Kravchuk, O. (2020). Pipelines designing for steady water collection along the path. Problems of Water supply, Sewerage and Hydraulics, 33, 34-40. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.33.34-40

Petrov, H. A. (1964). Variable weight hydraulics. Kharkiv, Ukraine: Edition of Kharkiv University, 224. [in Russian]

Kravchuk, O. A. (2021). Particularities of hydraulic calculation of collecting preassure drainage pipelines. Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architec-ture, 83, 130-138. https://doi.org/10.31650/2415-377x-2021-83-130-138

Chugaev, R. R. (1975). Hydraulics. Len-ingrad, USSA: Energiya, 600. [in Russian]

Bogomolov, A. I. & Mikhailov, K. A. (1972). Hydraulics. Moscow, USSA: Stroyizdat, 648. [in Russian]

Bolshakov, V. A., Konstantinov, Y. M., Popov, V. N. (1984). Hydraulic handbook. Kyiv, USSA: Vysha shkola, 343. [in Rus-sian].

Kravchuk, A., Kochetov, G. & Kravchuk, O. (2020). Improving the calcu-lation of collecting perforated pipelines for water treatment structures. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 6, 10(108), 23-28. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.216366

Altshul, A. D. (1970). Hydraulic re-sistances. Moscow, USSA: Nedra, 216. [in Russian]

Idelchik, I. E. (1975). Handbook on hydraulic resistances. Moscow, USSA: Mashynostroenie, 559. [in Russian]

Kravchuk, A. M. & Kravchuk, O. A. (2020). Special issues of hydraulics of water supply and water sewerage systems: Tutori-al. Kyiv, Ukraine: KNUCA, 175. [in Ukrainian]

Kravchuk, O. A. & Kravchuk, O. Ya. (2020). Evaluation of the impact of different head loss types on the collecting pipelines working characteristic. Problems of Water supply, Sewerage and Hydraulics, 34, 19-24. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.34.19-24

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-05