КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД У БАСЕЙНІ ДНІПРА

Автор(и)

  • Ярослава Мосійчук Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9754-6522
  • Петро Хоружий Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9433-361X

DOI:

https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.36.39-47

Ключові слова:

басейн, кількісні показники, моніторинг, природні води, стічні води, якісні показники

Анотація

Аналіз стану водних ресурсів України забезпечує можливість поліпшення екологічної ситуації на основі гідрографічного й водогосподарського районування з використанням новітніх методологічних підходів та технологій побудови водогосподарського балансу ділянок басейнів. Метою досліджень є встановлення закономірностей зміни якісних показників водних ресурсів країни у найбільшому за площею басейні річки Дніпро. Дослідження проведено на основі оцінки оприлюднених показників моніторингу зміни кількісних та якісних показників водних ресурсів басейну Дніпра у 2016–2021 роках. Зафіксовано зменшення стоку Дніпра: середній багаторічний природний обсяг стоку в гирлі становить 53,3 км3, а фактичний стік – приблизно на 11 км3 (20 %) є меншим від природного. Встановлено зменшення кількісних показників забору води з басейну Дніпра до 7365 млн.м3, зменшення кількості (до 547,1 млн.м3) та погіршення якості зворотної води і загального стану водних ресурсів басейну з північного заходу на південний схід. Результати проведених вимірювань показників якісного стану вод водосховищ та основних водотоків басейну у місцях розташування пунктів моніторингу свідчать про перевищення норм кратністю більше 5 разів, у тому числі, за показниками БСК та ХСК, які відображають інтенсивність забруднення водних об’єктів легко окисними та важко окисними органічними сполуками. Скринінг забруднюючих речовин виявив вміст пестицидів, фармацевтичних препаратів, антидепресантів, важких металів-канцерогенів у воді Дніпра, що дозволяє дослідити проблеми з водними ресурсами враховуючи специфіку річкового басейну. Подібна оцінка демонструє, що кліматичні зміни та промислові підприємства, як вагома антропогенна складова, є значними факторами впливу на водні ресурси. Це свідчить про важливість спрямування політики державного регулювання на моніторинг вод, впровадження стратегії зрошення та дренажу, влаштування систем централізованого водопостачання і водовідведення та суворий контроль за показниками скиду стічних вод.

Посилання

Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy (2019). Natsionalna dopovid pro yakist pytnoi vody ta stan pytnoho vodopostachannia v Ukraini u 2019 rotsi [National report on drinking water quality and the state of drinking water supply in Ukraine in 2019]. Kyiv. [in Ukrainian]

Vasylenko, Ye., & Koshkina, O. (2019). Tekhnichnyi zvit: opys kharakterystyk raionu baseinu richky Dnipro [Technical report: description of the characteristics of the Dnipro river basin district] euwipluseast.eu. Retrieved from https://www.euwipluseast.eu/images/2019/07/PDF/EUWI_UA_characteristics_Dnipro_Summary_UA_20190702.pdf [in Ukrainian]

State Agency of Water Resources of Ukraine (2020). Zvity zahalnoho korystuvannia. Dani monitorynhu (za raionom richkovoho baseinu abo subbaseinu) [Public reports. Monitoring data (by river basin or sub-basin area)] monitoring.davr.gov.ua. Retrieved from http://monitoring.davr.gov.ua/Reporting/ViewReports/ViewReport?id=393 [in Ukrainian]

Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy (2010). Hihiienichni vymohy do vody pytnoi, pryznachenoi dlia spozhyvannia liudynoiu [Hygienic requirements to drinking water intended for human consumption]. DSanPiN 2.2.4–171–10. Derzhavni sanitarni normy ta pravyla. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text [in Ukrainian]

Cabinet of Ministers of Ukraine (1999). Pravyla okhorony poverkhnevykh vod vid zabrudnennia zvorotnymy vodamy [Rules for protection of surface waters from pollution by return waters]: Decree №465 dated 25.03.1999. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy (2006). Derzhavni hihiienichni normatyvy «Do-pustymi rivni vmistu radionuklidiv 90Sr i 137Cs u produktakh kharchuvannia ta pytnii vodi» [State hygienic standards "Permissible levels of radionuclides 90Sr and 137Cs in food and drinking water"]: Decree №256 dated 03.05.2006. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0845-06#Text [in Ukrainian]

Central geophysical observatory named after Boris Sreznevsky (2021). Radioaktyvne zabrudnennia poverkhnevykh vod Ukrainy [Radioactive contamination of surface waters in Ukraine]. Retrieved from http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/index.php?dv=radiation-ukraine [in Ukrainian]

Hrytsenko, A. V., Vasenko, O. H., & Vernichenko, H. A. (2012). Metodyka ekolohichnoi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriiamy [Methods of ecological assessment of surface water quality by relevant categories]. Kharkiv: Ukr-NDIEP. [in Ukrainian]

Romanenko, V. D., Zhukynskyi, V. M., Oksiiuk, O. P., & Yatsyk, A. V. (1998). Metodyka ekolohichnoi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriiamy [Methods of ecological assessment of surface water quality by relevant categories]. Kyiv: Symvol-T. [in Ukrainian]

Snizhko S. I. (2004). Teoriia i metody analizu rehionalnykh hidrokhimichnykh system [Theory and methods of analysis of regional hydrochemical systems]. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian]

Shlikhta, V. (2020). Publichnyi zvit holovy derzhavnoho ahentstva vodnykh resursiv Ukrainy za 2020 rik [Public report of the head of the State Agency of Water Resources of Ukraine for 2020]. davr.gov.ua. Retrieved from https://www.davr.gov.ua/fls18/pybl.pdf [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-05