ОЧИЩЕННЯ КОНЦЕНТРОВАНИХ СТІЧНИХ ВОД ВИРОБНИЦТВА ДРУКОВАНИХ ПЛАТ ВІД ІОНІВ МІДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.11-20

Ключові слова:

очищення стічних вод, мідь, залізний порошок, реактор-цементатор, цементація

Анотація

У сучасних умовах актуальним є створення  комплексної технології переробки стічних вод, які містять сполуки міді, з утилізацією коштовного металу, організації оборотного водопостачання підприємства і отримання безпечних для утилізації осадів. Розглядаються методи очищення стічних вод гальванічних виробництв.

Приведено результати експериментальних досліджень  процесу вилучення з води міді цементацією на частинках залізного порошку в статичних умовах. Наведено технологічну схему реактора-цементатора. Досліджено вплив різних факторів  на процес цементації міді – рН, концентрація та співвідношення  заліза і міді в реакційній суміші, час контакту. Визначено час, за яким спостерігається найбільша швидкість зміни залишкової концентрації міді. Також визначено вплив величини рН проходження процесу цементації. В результаті отриманих даних зроблено висновок, що концентрація іонів гідрогену в розчині впливає на протікання реакції контактного обміну. Чим вище кислотність розчину, тим вище інтенсивність відновлення міді. Окреслено перспективні напрями створення замкнених водооборотних систем в процесі очищення стічних вод лінії міднення.

Посилання

Vasylenko, O. A., Ternovtsev, V. O., Vasylenko, L. O., Zoria, O. V., & Sikharulidze, S. L. (1998). Suchasni tekhnolohii ochystky stichnykh vod. Kyiv: DPPK MinEkobezpeky Ukrainy, 1998. [in Ukrainian]

Vainshtein, Y. A. (1986). Ochistka i ispolzovanie stochnykh vod travilnykh otdeleniy. Moskva: Metallurhyia, 1986. [in Russian]

Kulskyi, L. A., Slypchenko, V. A., & Saihak, E. Y. (1978). Ochistka vody elektrokoahuliatsiey. Kiev: Budivelnyk, 1978. [in Russian]

Buchilo, E. K. (1980) Ochistka stochnykh vod travilnogo i galvanicheskogo otdeleniy. Moskva: Metallurgiya, 1980. [in Russian]

Alferova, L. A., & Nechaev, A. P. (1984). Zamknutye sistemy vodnoho khoziaistva promyshlennykh predprijatiy, kompleksov i raionov. Moskva: Stroiyzdat. [in Russian]

Zabulonskyi, Y. A. (1993). Obezvrezhyvanie otrabotannykh rastvorov proizvodstva pechatnykh plat s utilizatsyei otkhodov. Master’s thesis. Retrieved from Kiev: KIBI. [in Russian]

Zapolskyi, A. N. (1975). Ochistka stoch-nykh vod halvanicheskikh pokrytiy. Kiev: Tekhnika, 1975. [in Russian]

Evdokymov, N. A., & Makarov, V. M. (2005). Utilizatsija medsoderzhashchykh otrabotannikh travylnikh rastvorov. Ekologija i promyshlennost Rossiji, 1. 28-29. [in Russian]

Kolehova, A. S., Trokhymenko, H. H., & Homelia, M. D. (2019). Ionoobminne vyluchennia ioniv midi, tsynku ta nikeliu z stichnykh vod metaloobrobliuvalnykh pidpryiemstv. Materialy VI Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi NTU «KPI im. Sikorsʹkoho». Kyiv, 14-15 lystopada 2019 r.). 120-123. [in Ukrainian]

Dushkyn, S. S. (1991). Intensifikatsiya reagentnykh metodov ochistki vody. Kiev: UMKVO. [in Russian]

Zhukov, A. Y., Monhait, Y. L., & Rodzyller, Y. L. (1977). Metody ochistki proizvodstvennykh stochnykh vod. M.: Stroyizdat. [in Russian]

Zoria, O., Ternovtsev O., Zoria, D., & Valeri, M.-I. (2019). Advanced resource-saving copper wastewater treatment by ferritization. Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn. Ways to Improve Construction Efficiency, 41. 123-130. doi: 10.32347/2707-501x.2019.41.148-162

Ternovtsev, V. E., & Bozhko, A. (1985). Issledovaniye reaktorov, zagruzhennykh stal'noy struzhkoy dlya ochistki stochnykh vod ot medi. Sb. nauch .rabot VINITI, 9. 9-11. [in Russian]

Ternovtsev, V. Ye. (1993). Tekhnologiya ochistki vody na osnove oksidov zheleza. Doctoral dissertation. Retrieved from Kiev: KIBI. [in Russian]

Zoria, D. I. (2012). Doslidzhennia protsesu ochyshchennia vody tsementatsiieiu v statychnykh umovakh v protsesi yii vidnovlennia na chastynkakh zaliznoho poroshku. Ways to Improve Construction Efficiency, 28 (2). 39-44. [in Ukrainian]

Zoria, D. I. (2013). Matematychna model vidnovlennia midi na stalevykh chastynkakh // Materialy 74 naukovo-praktychnoi konferentsii KNUBA. Kyiv, 14-16 kvitnia 2013 roku. [in Ukrainian]

Ternovtsev, V. E., & Bozhko, A. (1984). Izvlecheniye medi iz stochnykh vod pechatnykh plat. Sb. nauch.-toretich. konf-ya sov. i polsk. uchenykh. Kiyev, 1984. 137-139. [in Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31