ПРОБЛЕМИ ПОПЕРЕДНЬОГО ЛОКАЛЬНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНЕ ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

  • Лариса Саблій Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4217-3535
  • Вероніка Жукова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8296-7519
  • Людмила Єпішова КП «Харківводоканал», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3368-9719

DOI:

https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.48-55

Ключові слова:

стічні води, виробництво олії, соапстоки, флотація

Анотація

Представлено технологію локального очищення стічних вод виробництва олії, яка ґрунтується на послідовному використанні фізико-хімічних методів очищення та дозволяє видалити із стічних вод органічні речовини, завислі речовини до вимог нормативних документів та відвести очищені стічні води в міську систему водовідведення. Стічні води, які утворюються при переробці соапстоків, за показниками забруднюючих речовин перевищують нормативи, які встановлені для стічних вод при скиданні в міські системи водовідведення. Тому, перед відведенням на міські очисні споруди їх потрібно локально очищати з використанням фізико-хімічних і біологічних методів.  За фазово-дисперсним станом такі стічні води являють собою стійку емульсію. Присутність в них фосфоліпідів, які є стабілізаторами емульсій, призводить до ускладнення фазового розділення компонентів стічної води. Крім того, стічні води містять завислі частинки, колоїдні й розчинені речовини органічного та неорганічного характеру. Встановлено, що найвищі значення ефекту видалення органічних речовин за  показником ХСК – 78 % при початковому ХСК - 40000 мг/дм3, ефекту зниження концентрації завислих речовин – 72,5 % при початковій 6300 мг/дм3 були одержані в процесі коагуляції з використанням Al2(SO4)3 і наступної флотації з подачею повітря через пористі матеріали. Запропоновано технологічну схему локального очищення виробничих стічних вод, яка включає такі основні процеси: усереднення, аерація, підлужування, коагуляція, флотація, окиснення, фільтрування, адсорбція. Експериментальні дослідження показали ефективність очищення соапстоків виробництва олії при використанні запропонованої технології з доведенням показників якості очищеної стічної води до діючих санітарних вимог, що дозволило рекомендувати технологію очищення соапстоків до успішного використання на промислових підприємствах олійної галузі.

 

Посилання

Adilov, O. K., Dzhiyanbaev, S. V., & Karshibaev, Sh. E. (2015). Secondary products of fat and oil production. Young scientist, 2(82), 118-121. [in Russian]

Chinenye, О., Chukwunonso, О., Ude, C., Оkechukwu, О. & Achugbu O. (2020). Performance of Natural Coagulants in the Treatment of Vegetable Oil Industrial Effluent. Asian Journal of Advanced Research and Reports, 12(1). doi: 10.9734/ajarr/2020/v12i130278.

Machigin, V. S., Shcherbakova, L. N. & Yakovlev, V. I. (2010). Innovative membrane technologies for the treatment of soap and fat-containing wastewater. Water treatment, 8 [in Russian]

Ksenofontov, B. S., Kozodaev, A. S., Taranov, R. A., Ivanov, M. V., Petrova, E. V., Vinogradov, M. S. & Voropaeva, A. A. (2014). Post-treatment of fat-containing wastewater from soap production by flotation. Ecology and industry of Russia,10. doi:10.18412/1816-0395-2014-10-4 7

Malyovaniy, M., Dyachok, V., Sakhnevich, J. (2008). Analysis of the prospects for the purification of drains of grub wines. Ecology of food and safety, 5 [in Russian]

Mamdouh, S., Medhat, E. (2020) Treatment of industrial wastewater from soap noodles factory by flocculation and flotation A Case Study, 14-25.

Chatoui, M., Lahsaini, S., Souabi, S., Bahlaoui, M. & Jada, A. (2016). Removal of Wastewater Soaps by Coagulation Flocculation Process. Journal of Colloid Science and Biotechnology, 5(2). doi: 10.1166/jcsb.2016.1148.

Domingues, E., Fernandes, E., Gomes, J., Castro-Silva, S. & Martins, R. (2021). Olive oil extraction industry wastewater treatment by coagulation and Fenton's process. Journal of Water Process Engineering, 39. doi: 10.1016/j.jwpe.2020.101818.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31