[1]
М. Кравченко і Л. Василенко, «ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ НІТРАТ-ІОНАМИ ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ», Перелік наукових фахових видань України, категорія "Б", наказ МОНУ 24.09.2020 р. № 1188. Індексується в Google Scholar, вип. 41, с. 42–51, Груд 2022.