Simonov, I. (2019). About the unified of continual gravitational - electromagnetic field. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, (31), 35–51. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2019.31.35-51