DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2018.30.14-22

ФЕРИТНА ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ЦИНКУ: ВПЛИВ ШВИДКОСТІ АЕРАЦІЇ

Богдан Ємчура, Геннадій Кочетов, Дмитро Самченко

Анотація


Актуальною на сьогоднішній день є розробка та вдосконалення комплексних техно-
логій очистки води, що мають як високу ефективність вилучення забруднень, так і невеликий рівень ресурсозатрат. Досліджено вплив витрати повітря на процес феритної очистки концентрованих стічних вод промислових виробництв від цинку. Визначено залежність ступеня вилучення іонів важких металів від швидкості аерації. Найкращі результати очистки стічних вод від іонів цинку досягнуті при низьких значеннях швидкості аерації. Ефективність вилучення іонів феруму має зворотну залежність і зростає при збільшенні витрати повітря. Також вивчено вплив швидкості аерації на структуру осадів феритизації. Осади є хімічно стійкими, характеризуються щільною кристалічною структурою та феромагнітними властивостями. На основі отриманих експериментальних досліджень визначено раціональну швидкість аерації для процесу феритизації, що забезпечує економію електроенергії в технологічному процесі феритної очистки стічної води. Визначено напрямок подальших досліджень очистки стічних вод ліній цинкування для забезпечення необхідної якості води при використанні замкнених схем оборотного водопостачання.


Ключові слова


феритизація; очистка стічних вод; аерація; осад; сполуки цинку

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.