DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2018.30.6-13

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Станислав Душкин, Станислав Душкин

Анотація


У статті висвітлено питання, пов'язані з використанням фізичних методів ресурсоощадних технологій у системах водопостачання. Встановлено, що використання фізичних методів ресурсоощадних технологій у системах водопостачання дозволяє інтенсифікувати процеси очищення води, поліпшити якість обробки води та знизити витрати реагентів на 20…25%.
Фізичні методи ресурсоощадних технологій для процесів обробки води забезпечують створення оптимальних умов для швидкого та повного розділення гетерогенної системи природної води, що в практиці обробки води зводиться до отримання великих пластівців, які легко осідають ы мають високорозвинену поверхню, та зменшення часу їх формування. Розгляд опублікованих робіт показує, що поширення набули наведені нижче фізичні методи ресурсоощадних технологій: накладання електричного поля; накладення магнітного поля; електрокоагуляція.
Розроблено метод переривчастої електрокоагуляції, що являє собою технологічний процес очищення води, в якому час від часу надходження електрогенерованого реагенту (металу) у воду зупиняється. Використання концентрованого розчину коагулянту сульфату алюмінію в процесах обробки води дозволяє інтенсифікувати процеси очищення води в контактних освітлювачах, що проявляється у підвищенні якості очищеної води та зниженні витрати коагулянту на 20…25%. Використання активованого розчину коагулянту для очищення води дозволяє збільшити тривалість фільтроциклу на 25…30% без погіршення якості фільтрату. У той же час якість фільтрату при продовженні циклу фільтра на 30…35% вище, ніж при використанні звичайного розчину коагулянту.


Ключові слова


коагуляція; коагулянт сульфату алюмінію; активований розчин коагулянту; кольоровість води і вміст завислих речовин; електрокоагуляція

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.